Ochrana osobných údajov

Ochrane vašich osobných údajov venujeme osobitnú starostlivosť. V zásade sa riadime nasledovnými pravidlami:

  • spracovávame iba údaje, ktoré potrebujeme pre našu činnosť
  • všetky údaje uchovávame iba na potrebný čas, nie dlhšie
  • údaje uchovávame na zabezpečených úložiskách

Podrobné informácie

Podrobné informácie o spracovavanie osobných údajov nájdete v tomto PDF dokumente.