Úvod » Hardvér

Hardvér

Venujeme sa tvorbe hardvérových riešení na platforme Raspberry Pi. Pripojením minipočítača Raspberry Pi na mobliný internet zbierame, centralizujeme, spracovávame a vizualizujeme rôznorodé údaje zozbierané v teréne.

Príklady využitia:
  •  smart priemyselné budovy a priestory
  •  sledovanie meteorologických údajov a ich vizualizácia
  •  meranie spotreby elektrickej energie vo vybraných spotrebičoch a jej vizualizácia
  •  meranie rôznych fyzikálnych veličín, napr. tlaku, vlhkosti, teploty a podobne a ich vizualizácia
  •  emailové alebo SMS notifikácie na kritické situácie