Your browser does not support JavaScript, page could not be displayed!

Výpočtový modul pre Národný jadrový fond

Účelom zriadenia a činnosti jadrového fondu je sústreďovať a spravovať finančné prostriedky podľa § 7 určené na záverečnú časť jadrovej energetiky v dostatočnom množstve a transparentným a nediskriminačným spôsobom poskytovať tieto prostriedky osobám uvedeným v § 10 ods. 1 na úhradu oprávnených nákladov vynaložených na účely podľa § 9 ods. 1 za podmienok uvedených v § 10 a v súlade so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z medzinárodnej dohody. Tento modul umožňuje vypočítať výšku príspevkov s ohľadom na rôzne ekonomické parametre (inflácia, úrokové sadzby a pod.), ktoré sa môžu vyskytnúť počas dlhej doby vyraďovania jadrových zariadení.


Ukážka softvéru: Výpočtový modul pre Národný jadrový fond

Ukážka softvéru: Výpočtový modul pre Národný jadrový fond


Dátum spustenia: 01.06.2016back arrow Späť
Odosielam požiadavku..
Ďakujeme, vaša požiadavka bola úspešne odoslaná.
Budeme vás kontaktovať hned, ako to bude možné.
Kontaktujte nás
Odoslať
Radi s vami nezáväzne prekonzultujeme vaše požiadavky.

0908 897 149  | 
play iconZoznámte sa s WAI
SK | EN