Your browser does not support JavaScript, page could not be displayed!

Od mája 2018 platí nový zákon o ochrane osobných údajov. Pri jeho nedodržaní hrozia likvidačné sankcie.

Podnikateľov čakajú zmeny v oblasti ochrany osobných údajov. V súčasnosti sa na Slovensku pripravuje nový zákon, ktorý bude zohľadňovať požiadavky nariadenia GDPR - General Data Protection Regulation.

Nový zákon o ochrane údajov vstúpi do platnosti  25. mája 2018. Podnikateľské subjekty sa naň musia pripravovať už teraz.  Zmeny čakajú aj eshopy. Za ignorovanie zákona hrozia likvidačné pokuty. 

GDPR (General Data Protection Regulation) je európske nariadenie, ktoré zavádza jednotné pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov. Platí vo všetkých krajinách Európskej únie a za osobný údaj považuje všetky údaje, na základe  ktorých môže byť zákazník identifikovaný.  Týka sa to vedenia personálnej a mzdovej agendy, monitorovania priestorov kamerovým systémom a podobne.  Okrem mena a priezviska napríklad aj emailové adresy, fotografie, hlas, lokalizačné údaje, evidenciu pacientov, poskytovanie marketingových služieb, odtlačok prsta, číslo bankového účtu, či údaje technického charakteru ako IP adresa alebo cookies.   

Po novom budú musieť firmy od zákazníkov získať súhlas pre použitie týchto údajov a následne ich ukladať. Zákazník však musí dostať informáciu, kedy budú z databázy firmy vymazané. Takisto každý zákazník musí mať možnosť kedykoľvek požiadať jednoduchým spôsobom o zrušenie svojho súhlasu. 

Súhlas po novom nesmie byť súčasťou obchodných podmienok, ale GDPR nariaďuje, aby bol konkrétny, slobodný a informovaný. Podnikateľ musí vedieť kedykoľvek preukázať, že mu bol súhlas so spracovaním osobných údajov  udelený. 

Inou z povinností firiem podľa nového zákona bude spracovanie a kategorizácia dát. Zákon sa pozerá oveľa prísnejšie na neplnoletých zákazníkov. Takýto súhlas je legálny iba v prípade, že ho udelil zákonný zástupca osoby mladšej ako 16 rokov. Preto je nevyhnutné získať deklaráciu o tom, že neplnoletí zákazníci majú súhlas od zákonného zástupcu pre poskytnutie osobných údajov – teda, že majú viac ako 16 rokov. 

Firmám tak vznikne nová agenda, GDPR nariaďuje ustanoviť zodpovednú osobu, ktorá bude kontrolovať postup pri  spracovaní alebo poskytovaní osobných údajov a spoluprácu s Úradom na ochranu osobných údajov. Nevyhnutnosť mať zodpovednú osobu za túto agendu, majú tie podnikateľské subjekty, ktoré systematicky, pravidelne a vo veľkom rozsahu monitorujú dotknuté osoby. Ide napríklad o retargating, či iné formy reklamy. 

Návrh zákona sa týka všetkých podnikateľských subjektov, ktoré spracovávajú osobné údaje zákazníkov aj zamestnancov. Nové povinnosti tak budú mať aj právnici či účtovníci. 
 Dátum publikovania: 09.10.2017back arrow Späť
Odosielam požiadavku..
Ďakujeme, vaša požiadavka bola úspešne odoslaná.
Budeme vás kontaktovať hned, ako to bude možné.
Kontaktujte nás
Odoslať
Radi s vami nezáväzne prekonzultujeme vaše požiadavky.

0908 897 149  | 
play iconZoznámte sa s WAI
SK | EN