Úvod » Softvér » CRM ADIOS Business Suite

CRM ADIOS Business Suite

ADIOS Business Suite je all-in-one riešenie automatizácie Vašich biznis aktivít. Pokrýva všetky aspekty vzťahu medzi Vami a Vašim zákazníkom, počnúc pridaním zákazníka do zoznamu kontaktov až po vystavenie faktúry a evidenciu príjmov.

Viac sa o produkte dočítate na stránkach www.adioscloud.com/sk.

Kontakty

Intuitívny a ľahko používateľný zoznam kontaktov. Pomáha Vám spravovať Vašu databázu kontaktov používanú pre všetky ADIOS aplikácie.


Faktúry

Manuálne účtovanie. Automatické účtovanie pre projekty a úlohy. Opakované platby a paušály. Faktúry vo viacerých jazykoch.


Projekty a úlohy

Projekty a úlohy. Termíny ukončenia a míľniky. Report aktivít na projekte. Report aktivít zamestnancov. Mesačné mzdy.


Hromadná pošta

Rozposielanie hromadnej pošty neobmedzenému počtu kontaktov. Sledovanie efektívnosti a návštevnosti. Posielanie štatistík. Emailové šablóny.


Kalendáre

Kalendáre v štýle outlook. Synchronizácia s Google. Pridávanie vlastných kalendárov. Verejné kalendáre Vašich zamestnancov. Pracovný plán.


Emaily

Webmailový klient pre ADIOS. Spravuje prijaté a odoslané emaily. Emaily môžu byť pripojené k úlohám, zákazníkom alebo tiketom.


Podpora predaja

Zákaznícke aktivity s plánovacím kalendárom. PDF quotations. Emailové newsletter kampane. Integrácia s Google+.


Klientská podpora

Automatické, alebo manuálne tikety. Tiketové priority založené na projekte/zákazníkovi. Zodpovední riešitelia.