Úvod » Softvér » Vývoj softvéru na zakázku

Softvér na zakázku

Sme špecialisti na internetové technológie. Vytvorili sme množstvo riešení podľa požiadaviek našich klientov.

Tak napríklad...

Merchandising

Riešenie umožňuje evidenciu práce merchandiserov v teréne. Vďaka tomuto riešeniu môžu merchandiseri výsledky svojej práce zapisovať do centrálnej databázy hneď na mieste – nemusia si to zapisovať bokom a neskôr z kancelárie zbytočne prepisovať opäť. Centrála má zároveň okamžitý prehľad o práci merchandiserov a tieto okamžité výsledky môže sledovať aj koncový klient.


Výroba zubárskych súprav

Viacúrovňový konfigurátor zubárskych súprav umožňujúci vytvorenie objednávky zubnej súpravy na úrovni lokálneho partnera (napr. z Poľska) a jej následné prenesenie do materskej spoločnosti, pričom databázu možných konfigurácií jednotlivých súprav získava lokálny partner synchronizáciou od materskej spoločnosti.


Výstavníctvo

Riešenie je postavené pre spoločnosť zaoberajúcu sa poskytovaním služieb v oblasti výstavníctva. Obsahuje výkazníctvo práce, evidenciu otvorených úloh a projektov, výpočty ziskovosti jednotlivých projektov na základe evidencie príjmov a výdavkov potrebných k realizácii projektu a niekoľko ďalších reportov.


Podpora predaja dotovaného mlieka

Riešenie je zabezpečuje podporu pri predaji dotovaného mlieka, t.j. procesy a potrebné výpočty pri hromadných objednávkach, skladový systém, výpočty ceny na základe definovaných vzorcov.


Výroba pružín

Riešenie pokrýva všetky procesy pri výrobe pružín pre automobilový aj neautomobilový priemysel. Od evidencie dopytov, cez ponuky, stanovovanie výrobného procesu, sklad materiálu a hotových výrobkov, výkaz práce, fakturáciu až po reportovanie. Riešenie bolo postavené na mieru, podľa požiadaviek zákazníka tak, aby práca bola čo najefektívnejšia a zbytočne nezdržovala obsluhu.


Cestovná kancelária

Riešenie sa dá v skratke definovať ako kompletný CRM systém postavený pre potreby cestovnej kancelárie. Obsahuje adresár klientov, dopyty, cenové ponuky, emailové notifikácie, hromadnú poštu (newslettery), fakturáciu a niekoľko ďalších menších podporných funkcií.


ADIOS Business Suite

ADIOS Business Suite je riešenie pre podporu riadenia malých a stredných firiem. Kontakty, kalendáre, diskusie, fakturácia, emaily, CRM, projekty, úlohy, výkaz práce, klientská podpora, hromadná pošta. Všetky riešenia ADIOS Business Suite je možné upravovať presne podľa vašich požiadaviek.


A množstvo ďalších riešení, ktoré šetria čas a peniaze našich klientov...